isabelle kumar

ایزابل کومار

خبرنگار شناخته شده یورونیوز

ایزابل کومار یکی از خبرنگاران برجسته یورونیوز است. او در حال حاضر برنامه فلاگشیپ(flagship) گفتگو جهانی را ارائه می دهد که یک مصاحبه تعاملی عمیق با رهبران جهان در زمینه سیاست، تجارت، ورزش و فرهنگ است. مهمان هایی او افراد مانند حسن روحانی رئیس جمهور ایران، ریچارد برانسون، سرمایه دار،تاجر بشردوست انگلیسی، نوام چامسکی روشنفکر آمریکایی و چندین نفر از سران دولتها و مدیران  جهانی هستند.

او در امور اروپا به خوبی شناخته شده است و برای دو سال یک برنامه بحثی پر جنب و جوش در امور داخلی اروپا ارائه کرد. او همچنین برنامه مصاحبه ای I-Talk را ارائه داد که طیف وسیعی از مسائل اروپایی را تحت پوشش قرار داد. در چهار سال گذشته او به ویژه پوشش یورونیوز از انجمن اقتصاد جهانی داووس را برعهده داشته است و به طور منظم به جلسات معتبر جهانی دعوت شده است.

(Visited 5 times, 1 visits today)

فیلم ها