آرنو ویسته

مصاحبه هاسلیندا آمین(Haslinda Amin) گزارشگر بلومبرگ با آرنو ویسته یکی از بنیانگذاران، رئیس و مدیر اجرایی SOS بین المللی، شرکت پیشرو در زمینه خدمات پزشکی و امنیتی در جهان.

اندرو ویلسون

مصاحبه آمیلی چنگ گزارشگر بلومبرگ با اندرو ویلسون تاجر استرالیایی متولد 7 سپتامبر 1974 که از سپتامبر 2013 مدیرعامل  شرکت الکترونیک آرتز(Electronic Arts-EA) بوده از 18 سپتامبر 2017 به عنوان مدیر اینتل انتخاب شد.