نیتن بلچارزیک

مصاحبه هاسلیند آمین گزارشگر بلومبرگ با نیتن بلچارزیک تاجر و میلیاردر آمریکایی و یکی از بنیانگذاران و مدیران ارشد راهبری ایربی اند بی (Airbnb)است و رئیس این شرکت در چین و همچنین اولین مدیر ارشد فناوری این شرکت.

مصاحبه با ریچارد برانسون

مصاحبه ایزابل کومار گزارشگر یورونیوز با ریچارد برانسون بنیانگذار گروه تجاری ویرجین در حاشیه اجلاس اقتصادی داووس